ผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน : จดจำเจ้าของรถ: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณโปแลนด์ประจำประเทศไทย
คันแรก ระยะทางที่วิ่ง 30,393 KM
คันที่ 2 ระยะทางที่วิ่ง 26,343 KM
วันที่ซื้อ 24 ธันวาคม 2012
เข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ Hyundai ตามระยะที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
ระยะเวลาการใช้งาน 4 ปี
สีดำ

สามารถมาดูสภาพรถได้ที่ลานจอดรถ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณโปแลนด์ประจำประเทศไทย
63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

**ราคานี้ไม่รวมภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อที่ไม่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต จะต้องชำระภาษีอากรต่างๆ ด้วยตนเอง