ผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน : จดจำ-เครื่อง 1800
-มีTurbo
- ช่วงล่างแนน่
- มีระบบlockประตูที่เหมาะกับ ญ ขับ