ผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน : จดจำNissan Big M ปี 93 เครือง 2500 ฝาแดง ฟิล์มกรองแสงใหม่ ช่วงล่างใหม่ เบรคใหม่ นำ้มันเครื่อง มันมันเกียร น้ำมันเบรค อัดจารบีใหม่ ยางใหม่ 4 เส้น ใช้งานน้อย พร้อมใช้ ราคาคุยกันค่ รถอยู่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทร 082 147 7339,082 374 6419