ผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน : จดจำขายรถตู้ Toyota Commuter ดีเซล 2800 cc ปี 2540

- สีขาว สภาพพร้อมใช้ เลขทะเบียน 1164

- กรุณาส่งใบเสนอราคา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 ทางอีเมลล์ หรือที่ที่ทำการสมาคมฯ

- โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย

- สามารถรับรถได้ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนมีนาคม 2560

- สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเดชณรงค์ (0818664931) / คุณจักรกฤษณ์ (027173000)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
สวนหลวง กทม.