ผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน : จดจำโฟล์คเต่าปี64 สภาพเดิม เครื่องใช้ได้ ต้องเอาไปฟื้นฟูสภาพ ทะเบียนขาด7ปี